Työyhteisön oppiminen eli kyky kehittyä ja uusiutua on työyhteisönne merkittävin kilpailutekijä. CMT – työkaluilla kykenette luomaan ja johtamaan muutosta. Hetkessä selvitätte sen missä nyt olette ja mihin suuntaan olette menossa. Nykyisen toiminnan ja tavoitteiden toimivuus tai toimimattomuus muuttuu näkyväksi yksilötasolta – yksikkö – yritystasolle asti. Näillä työkaluilla kykenette myös luomaan helposti selkeät, mitattavat ja aikataulutetut muutostavoitteet, joiden toteutumista voitte seurata automatisoiduista raporteista reaaliaikaisesti.
ikonin altti
Tavoitteiden toiminnaksi muuttamiseen tarjoamme yrityksenne tarpeisiin modulaarisen rakenteensa ansiosta yksilöllisesti mukautuvat ja silti taloudelliset työkalut, joiden avulla kykenette työstämään muutosta koko henkilöstön voimin.
ikonin altti
Näiden yksilöllisten työkalujen avulla jokainen työyhteisön jäsen tietää mistä hänen tulee vastata työssään ja miten on tehtävistään suoriutunut. Painopiste on tavoitteiden linkittämisestä toimintaan, oppimisessa, näkökulmien laajentamisessa, aloitteellisuuden lisäämisessä sekä strategian jalkauttamisessa.
ikonin altti
Toistuvien mittausten avulla muutosta ja sen kohdentumista voidaan reaaliaikaisesti seurata ja johtaa tavoitteiden mukaisesti. Näin työskennellen työyhteisön osaaminen kasvaa menestyskonseptin rakentamistaidoissa.
ikonin altti
Menestyksekäs muutos- ja kehittämistyö edellyttää, että keskeiset voimatekijät; parantaminen, kehittäminen ja oppiminen ovat tasapainossa. Näitä asioita voidaan seurata yksilö, ryhmä / yksikkö / osasto ja yrityskohtaisesti.